Trefwoorden

TREFWOORDENREGISTER:

Hoofdstukindeling

1. Begripsbepalingen
2. Algemene bepalingen
3. Alcohol, geneesmiddelen en drugs 
4. Verkeerslichten
5. Verkeerstekens op de weg
6. Plaats op de weg
7. Tegenkomen
8. Inhalen
9. Oprijden van kruispunten en verlenen van voorrang
10. Afslaan
11. Maximumsnelheid
12. Autowegen
13. Autosnelwegen
14. Het rijden op wegen buiten de bebouwde kom
15. Rotondes
16. Erven 
17. Gebruik van lichten 
18. Gebruik van lichten tijdens stilstaan
19. Gebruik van signalen
20. Stoppen
21. Stilstaan
22. Parkeren
23. Voetgangersoversteekplaats
24. Gedrag bij overwegen
25. Tunnels
26. Inrichtingseisen auto
27. Inrichtingseisen aanhangwagen
28. Lading
29. Het nieuwe zuinig en milieubewust autorijden
30. Ongevallen, eerste hulp en brand
31. Ritvoorbereiding en voertuigcontrole
32. Het examen
33. Rijbewijzen
34. Kentekenplaten en kentekenbewijzen
35. Aanwijzingen
36. Verkeersborden

1. Begripsbepalingen
Verkeer
Weggebruikers
Voetgangers
Bestuurders
Bestuurders van motorvoertuigen
Motorrijtuigen
Motorvoertuigen
Personenauto
Bestelauto
Driewielige motorvoertuigen
Motorfiets en scooter
Veiligheidscel
Vrachtauto
Autobus
Lijnbus
T100-bus 
Voertuigen
Bromfiets
Brombakfiets 
Snorfiets
Brommobiel
Gehandicaptenvoertuig 
Ambulance
Dierenambulance
Aanhangwagens 
Tram
Militaire Kolonne
Voorrangsvoertuigen
Bestemmingsverkeer
Autosnelweg
Autoweg
Doorgaande rijbaan
Invoegstrook
Uitrijstrook
Vluchthaven en vluchtstrook
Bus- en lijnbusbaan
Bus- en lijnbusstrook
Fietsstrook
Parkeerstroken en parkeervakken
Rijbaan
Rijstrook
Haaientanden
Verdrijvingsvlak
Kruispunt
Voorrang verlenen
Parkeren
Dag/Nacht 
Gesloten verklaring
Overweg
Bevoegd gezag
De wet
Wegen

2. Algemene bepalingen
De bevoegdheid van opsporingsambtenaren
Aanwijzingen
Verkeerstekens
Verkeersregels
Verplichtingen (I)
Verplichtingen (II)
Verplichtingen (III)
Verplichtingen (IV)
Overige verboden 
Wet en recht
Verboden en verplichtingen
Airbags
Autogordels
Ontheffingen
Losse voorwerpen
Aansprakelijkheid
Algemene Periodieke Keuring

3. Alcohol, geneesmiddelen en drugs
Rijden onder invloed
Werking alcohol
Controle en de gevolgen
Geneesmiddelen
Drugs

4. Verkeerslichten
Driekleurige verkeerslichten
Tweekleurige verkeerslichten
Tram- buslichten
Overweglichten
Bruglichten
Rijstrooklichten
Voetgangerslichten
Geel knipperlicht

5. Verkeerstekens op de weg
Doorgetrokken streep
Doorgetrokken - onderbroken streep
Onderbroken streep
Blokmarkering
Reflectoren en spijkers
Kantstrepen
Gele, doorgetrokken streep
Gele, onderbroken streep
Andere gele strepen
Blauwe strepen
Schuine pijl
Verdrijvingsvlak
Puntstukken
Voorsorteerstroken
Bus- lijnbusbaan
Bus- lijnbusstrook 
Parkeerstroken en parkeervakken
Fietsstrook
Stopstreep
Stopteken
Haaientanden
Voorrangsteken
Voetgangersoversteekplaats (VOP)
Andere voetgangersoversteekplaatsen
Verkeersdruppels
Zigzag streep
Maximumsnelheid
Bewegwijzering
Tunnelteken

6. Plaats op de weg
Gebruik van de rijbaan
Instappen
Uitstappen
Wegrijden
Rechtshouden
Uitzondering rechts houden
In file naast elkaar rijden
Afstand bewaren
Verkeerszuil met bord D2 of D3
Verkeersdrempels
Bus- en lijbusbaan
Bus- en lijnbusstrook
Trambaan 
Fietsstrook
Voetgangersoversteekplaats
Waar rijden bestuurders van gehandicaptenvoertuigen
Waar rijden ruiters
Waar lopen door voetganger gevormde kolonnes
Waar lopen voetgangers
Waar rijden bestuurders van brommobielen
Waar rijden bestuurders van fietsen en snorfietsen
Waar rijden bestuurders van bromfietsen
BOR wegen
BOF wegen
Bestemmingsverkeer
Bushalte

7. Tegenkomen
Tegenkomen
Bord F5
Bord F6

8. Inhalen
Inhalen
Links inhalen
Veilig links inhalen
Rechts inhalen
Veilig rechts inhalen
Inhalen van trams
In- en uitstappende passagiers
Inhalen van vrachtauto's
Inhaalverboden

9. Oprijden van kruispunten en verlenen van voorrang
Het naderen van kruispunten
De hoofdregel
Voorrang verlenen
Opstelruimte
De volgorde van voorrang
Voorrangsweg
Voorrangskruispunten
Kruispunt met bord B6 en B7
Militaire kolonnes
Blinden, gehandicapten en voetgangers
In- en uitrit

10. Afslaan
Rechts afslaan
Links afslaan
Voorsorteren niet verplicht
Voorsorteerstroken
Voor elkaar langs
Om elkaar heen
Samen dezelfde straat inrijden
Afbuigende trams
Militaire kolonne

11. Maximumsnelheid
Het regelen van de snelheid
Wisselende omstandigheden
Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 
Maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 
60 km. per uur zone
Overtreding maximumsnelheid
Adviessnelheid
Uitzondering voorrangsvoertuigen

12. Autowegen
Autowegen
Invoegen
Plaats op de weg
Snelheid op autowegen
Vluchthaven
Parkeerplaatsen
Uitrijstrook rechts
Uitrijstrook links
Verboden op autowegen

13. Autosnelwegen
Autosnelwegen
Invoegen
Plaats op de weg
Snelheid autosnelwegen
Vluchtstrook rechts
Spitsstrook
Vluchtstrook links
Versmalling vluchtstrook
Parkeerplaatsen
Splitsing autosnelwegen
Gecombineerde invoeg- en uitrijstrook
Uitrijstrook
Verboden op autosnelwegen

14. Het rijden op wegen buiten de bebouwde kom
Wegen buiten de bebouwde kom
Afstand
Tractoren en landbouwvoertuigen
Gevarendriehoek en gevarenlichten
Praatpaal
Radiofrequentie zenderborden
Bermpaaltjes
Groen middenvlak

15. Rotondes
Rotondes 
Naderen en voorsorteren
Voorrang
Inhalen
Afslaan 
Het rijden op rotondes
Rotonde - Kwart rond
Rotonde - Half rond
Rotonde - Drie kwart rond
Rotonde - Helemaal rond
Turborotondes
Andere pleinen

16. Erven
Erven
Gedragsregels voor voetgangers binnen een erf
Gedragsregels voor bestuurders binnen een erf 
Parkeren
Het verlaten van een erf

17. Gebruik van lichten 
Gebruik van lichten
Controle
Wanneer is verlichting verplicht
Wanneer is het veiliger om overdags verlichting te voeren
Verlichting voorzijde
Verlichting achterzijde
Verlichting tijdens slechte weersomstandigheden
Bijzondere lichten
Waarschuwingsknipperlichten

18. Gebruik van lichten tijdens stilstaan
Gebruik van lichten tijdens stilstaan
Gebruik van lichten tijdens stilstaan buiten de bebouwde kom
Gebruik van lichten tijdens stilstaan binnen de bebouwde kom
Gevarendriehoek en gevaarlicht

19. Gebruik van signalen
Gebruik van signalen
Gevaarsignaal
Bijzondere signalen
Andere bijzondere signalen

20. Stoppen
Stoppen
Verkeersnoodzakelijke stop
De doorgang vrijlaten

21. Stilstaan
Stilstaan 
Vrijwillig stilstaan
Waar tot stilstand brengen
Verbod om stil te staan

22. Parkeren
Parkeren
Plaats van parkeren
Parkeerschijfzone
Parkeerverboden
Parkeren in een parkeergarage
Parkeren bij een parkeermeter
Parkeren bij een parkeerautomaat
Parkeren voor gehandicapten
Parkeren op schuinaflopende weggedeelten

23. Voetgangersoversteekplaats
Voetgangersoversteekplaats 
Naderen en voor laten gaan
Inhalen verboden bij vop's

24. Gedrag bij overwegen
Overweg
Bewaakte overweg
Automatische halve overweg bomen (AHOB)
Automatische knipperlicht installatie (AKI)
Onbeveiligde overweg
Naderen van overwegen
Oversteken van overwegen
Bebakening
Andreaskruis

25. Tunnels
Tunnels 
Verbod en route van bepaalde gevaarlijke stoffen
Verlichting in tunnels
Pech in tunnels
Stoppen en verbod stil te staan in tunnels

26. Inrichtingseisen auto
Inrichtingseisen personenauto
Niet verplichte inrichtingseisen personenauto

27. Inrichtingseisen aanhangwagen
Inrichtingseisen aanhangwagen

28. Lading
Lading 
Deelbare lading
In de lengte ondeelbare lading
In de breedte ondeelbare lading
Markering van de lading
Scherpe delen van de lading
Lastdrager

29. Het nieuwe zuinig en milieubewust autorijden
Persoonlijke rijstijl
Individuele omstandigheden
Technische voorwaarden
Andere milieu aanwijzignen

30. Ongevallen, eerste hulp en brand
Ongevallen
Ongevallen voorkomen
Naderend verkeer waarschuwen
Europees alarmnummer
Stand van de voertuigen vastleggen
Verzamelen van de nodige gegevens
Eerste hulp aan slachtoffers aanbieden 
Belangrijke punten voor EHBO
Rautekgreep
Uitwendige bloedingen
Stoornissen van de ademhaling
Stoornissen van het bewustzijn
Hartmassage
Brandwonden
Botbreuken en ontwrichtingen
Brandblusser
Brandklassen
Het blussen van branden
Auto te water
Na verkeersongevallen

31. Ritvoorbereiding en voertuigcontrole
Keuze van het vervoermiddel
Voertuigcontrole
Algemene visuele controle van het voertuig
Banden, bandenspanning, ventielen en de velgen
Armaturen en retroreflectoren
Ruiten en spiegels
Sluiting motorkap, achterklep en kofferruimte
Carrosserie en kentekenplaten
Motorolie
Stuurbekrachtigingsolie
Koelvloeistof
Remvloeistof
Ruitensproeivloeistof
Accuvloeistof
Motoroliedruk
Laadstroomdynamo
Stadslicht, dimlicht en groot licht
Mistlichten
Waarschuwingsknipperlichten
Remsysteem
Remvoeringsslijtageindicatie
Brandstofvoorraad
Koelvloeistoftemperatuur
Snelheidsmeter en toerenteller
Ruitenwisserstanden
Achterruitverwarming
Verwarming en ventilatiekanalen
Vrije slag pedaaldruk voetrem en handrem
Werking remlichten, richtingaanwijzers en verlichting
Zit- en stuurhouding
De hoofdsteunen
De spiegels
Sluiting van de portieren
Autogordels
Verbandtrommel en brandblusser

32. Het examen
Het theorie-examen
Het praktijk-examen
Categorie A (motorfiets)
Categorie B (Personenauto)
Categorie C (Vrachtauto)
Categorie D (Autobus) 
Categorie E-B (Aanhangwagen-personenauto) 
Categorie E-CD (Aanhangwagen - vrachtauto/autobus)
Automatische koppeling/versnelling
Medische keuring
Nader onderzoek
Geslaagd voor het praktijkexamen

33. Rijbewijzen
Rijbewijzen
Het beginnersrijbewijs
Rijbewijs A (motorfiets/scooter)
Rijbewijs B (personenauto, bestelauto en lichte vrachtauto)
Rijbewijs C (zware vrachtauto)
Rijbewijs D (autobus)
Rijbewijs E (zware aanhangwagen of oplegger)
Beperkingen rijbewijs
Geldigheidsduur rijbewijs
Beperking geldigheidsduur rijbewijs
Verlies geldigheid

34. Kentekenplaten en kentekenbewijzen
Kentekenplaat personenauto
Kentekenplaat aanhangwagen
Kentekenbewijs voor auto's en aanhangwagens