Prijzen CBR examens 2015

Tarieven en prijs CBR examens 2015 (ook BNOR en CCV )

In onderstaand overzicht staan de kosten voor producten en diensten van het CBR in 2015. Vanaf 2013 zijn alle CBR-tarieven vrijgesteld van btw. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool. De kosten van de rijschool bevatten wel btw.
 
CBR theoriecursus voor Auto, Motor, Bromfiets ......................................................................................... € 79,00
 

Prijs CBR examens 2015, onderaan de pagina de prijzen van Nader Onderzoek rijvaardigheid (vroeger BNOR)

Medisch
Eigen verklaring (voor Verklaring van geschiktheid) ........................................................................ € 27,80
Wegblijftarief rijtesten (vanaf 1 juli 2015) ....................................................................................... € 75,00
Portikosten aangetekend versturen Eigen verklaring .........................................................................€ 7,95

Theorie-examens
Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) klassikaal ...................... € 28,55

Toeslag theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) individueel .......... € 56,45
Toeslag klassikaal theorie-examen Engels ........................................................................................ € 5,50
Toeslag avond / weekend tarief ....................................................................................................... € 4,50
 
 
Theorie cd-roms en boeken CBR
Theorieboek CBR Personenauto (B) +cd-rom .................................................................................... € 28.98
Theorieboek CBR motor (A) + cd-rom............................................................................................... € 30,99
Theorieboek CBR Bromfiets (Am) + examentraining........................................................................... € 24,99

Praktijkexamen
Bromfiets (AM2) ............................................................................................................................. € 102,00
Brommobiel (AM4) ......................................................................................................................... € 101,00
 
 
Motor voertuigbeheersing (A, A1, A2) ............................................................................................... € 57,00
 
Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) ............................................................................................. € 105,00
 
 
Personenauto (B) ............................................................................................................................ € 96,00
Personenauto faalangst (B) ............................................................................................................... € 144,00
 
 
Aanhangwagen (E bij B)..................................................................................................................... € 96,00
 
 
Toeslag spoedbehandeling.................................................................................................................. € 18,30
Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B), aanhangwagen (E bij B)............................. € 18,30

Tussentijdse toetsen
Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) .....................................................................................................€ 105,00
Personenauto (B)....................................................................................................................................€ 96,00
Aanhangwagen (E bij B)...........................................................................................................................€ 96,00

Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen personenauto (B)
Toets 3 / tussentijdse toets ...................................................................................................................... € 96,00
Praktijkexamen personenauto (B)............................................................................................................. € 96,00
 
Duplicaat
Duplicaat Theoriecertificaat ..................................................................................................................... € 18,30
 
 
Administratiekosten restitutie theorie-examen............................................................................................ € 5,90
Administratiekosten restitutie praktijkexamen............................................................................................ € 18,30

Tarieven Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Bromfiets (AM) ....................................................................................................................................... € 119,00
Brommobiel (AM) ................................................................................................................................... € 119,00
Motorexamen verkeersdeelneming (A) ...................................................................................................... € 122,00
Motorexamen verkeersdeelneming A1, A2 ................................................................................................. € 122,00
Personenauto (B) .................................................................................................................................... € 118,00
Personenauto faalangst (B)....................................................................................................................... € 144,00
Aanhangwagen (E bij B) ........................................................................................................................... € 118,00
C ........................................................................................................................................................... € 201,55
C 1 ........................................................................................................................................................ € 201,55
C 1E ...................................................................................................................................................... € 201,55
D ........................................................................................................................................................... € 201,55
D1 ......................................................................................................................................................... € 201,55
D1E ....................................................................................................................................................... € 201,55
E bij C en D ........................................................................................................................................... € 201,55

TussenTijdse Toets Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Motor Verkeersdeelneming (A).................................................................................................................. € 122,00
Personenauto (B)..................................................................................................................................... € 118,00
Aanhangwagen (E bij B)............................................................................................................................ € 118,00

Administratiekosten restitutie
Nader Onderzoek Rijvaardigheid ................................................................................................................ € 18,30

Toeslag
Spoedbehandeling .................................................................................................................................... € 18,30
Afroep-examen ........................................................................................................................................ € 18,30

Tarieven divisie CCV
Theorie-examen
Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen).................................................................................... € 32,75
Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)..................................................................................... € 32,75
Theorie V3 (adm. case studies).................................................................................................................. € 37,05
Theorie RV1 Light...................................................................................................................................... € 29,95
Theorie RV1 Plus....................................................................................................................................... € 24,45

Praktijkexamen

Praktijkexamen C .................................................................................................................................... € 201,55
Praktijkexamen CE .................................................................................................................................. € 201,55
Praktijkexamen C1 .................................................................................................................................. € 201,55
Praktijkexamen C1E.................................................................................................................................. € 201,55

Praktijkexamen D .................................................................................................................................... € 201,55
Praktijkexamen DE .................................................................................................................................. € 201,55
Praktijkexamen D1 ................................................................................................................................. € 201,55
Praktijkexamen D1E ................................................................................................................................ € 201,55

Toeslag
Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D ............................................................................................... € 18,30

Tarieven divisie Rijgeschiktheid
LEMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 330,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 216,00
EMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 330,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 540,00
EMG
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 330,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 708,00
ASP
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 330,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 790,00
verleing uitvoering maatregel................................................................................................... € 177,00
 
1e onderzoek alcohol en drugs
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 330,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 726,00
wegblijftarief uitvoering maatregel ........................................................................................... € 517,00
 
 
2e onderzoek ...................................................................................................................... € 675,00
wegblijftarief 2e onderzoek ...................................................................................................... € 517,00

Ontheffing autogordel
......................................................................................................... € 23,70

Motor (A), bromfiets/brommobiel (AM), personenauto (B), personenauto met aanhangwagen (E achter B)
vrachtauto (C), vrachtauto met aanhangwagen (E bij C), autobus (D), autobus met aanhangwagen (E bij D)


CBR - BNOR - CCV- Tarieven examens en prijzen theorie-examens en TTT tussentijdsetoets - 2015

Vanaf 2013 zijn alle CBR - tarieven vrijgesteld van btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool.