Individueel dyslexie theorie examen CBR

In incidentele gevallen neemt CCV het theorie-examen individueel af. De inhoud en de examentijd zijn gelijk aan het schriftelijke examen.

U komt voor dit examen alleen in aanmerking als u:

  • drie of meer keer voor dit examen bent gezakt; 
  • of een medische indicatie van een specialist hebt (bv. dyslexie). Een verklaring van de specialist moet met de aanvraag worden meegezonden.

 

De kosten van een individueel examen bedragen tweemaal het tarief van het standaard examen. 

Voor dyslexieverklaringen geldt het volgende:
Verklaringen afgegeven door een gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog worden geaccepteerd. De afgegeven verklaringen kennen standaard geen vervaldatum en zijn onbeperkt geldig. Neem gerust met ons contact op indien u vragen hebt!